Недвижими имоти и строително право

Недвижими имоти и строително право

• проверка и анализ на документите

• изготвяне на становища по договорите, сделката и статута на насрещната страна

• проучване на правния статут на имота

• съставяне на договори за строителство посредничество за придобиване на разрешение за строеж и промяна на статута на земята.

• съставяне на предварителни договори за покупко–продажба на недвижими имоти, договори за управление и поддръжка, договори за отдаване под наем, изготвяне на нотариални актове

• посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти

• съдействие и преговори във връзка с получаване на неустойки произтичащи от Предварителни и Окончателни договори

• посредничество и представителство пред нотариус