Проучвания на пазара на недвижими имоти

Проучвания на пазара на недвижими имоти

• състояние и характеристики на сектора от пазара на недвижими имоти в региона на инвестицията

• ценови равнища на типа имущество

• тенденции в развитието на определения сектор от пазара на недвижими имоти и региона на инвестицията

• тенденции в ценовите равнища и детайлна характеристика на конкретни оферти на имоти