Нашите клиенти

Нашите клиенти

Към настоящия момент дружеството е консултирало над 1500 клиенти, 90% от които са чужденци, за провеждане на бизнес сделки и уреждане на лични правни въпроси в България. Нашите клиенти са от цял свят – български и чуждестранни компании и физически лица, идващи от Великобритания, Ирландия, Франция, Русия, Испания, Германия също така и от Азия и други държави инвестиращи в различни сектори на българската икономика.