Новини и събития

26
July

Развод по взаимно съгласие- разумният начин да се разделите

Когато разводът остане единствената алтернатива е добре да сте наясно с процедурата. Гражданският брак може да се прекрати само по съдебен ред чрез влизане в сила на съдебно решение. Законът предвижда две възможности, от които да изберете: по взаимно съгласие и по исков ред.
При разводът по взаимно съгласие не се търсят вина и причините за разтрогването на брака. За целта страните трябва да входират в съда подписана молба , с която и двете страни заявяват желанието си за прекратяване на брака. Това желание на страните се потвърждава и пред съда. На доброволни начела съпрузите трябва да уредят имуществените последици от развода, кой ще упражнява родителските права, къде ще живеят децата, какъв ще е размера на издръжката и какъв ще е режима на виждане с децата. Трябва също да се вземе решение дали съпругата ще запази името на съпруга си или ще възстанови предбрачната си фамилия.