Новини и събития

26
July

Разходи при подписване на нотариален акт за имот

Независимо дали закупувате имот с инвестиционна цел или за живеене трябва да сте наясно с разходите, които възникват при изповядване на сделката при нотариус. Заплащат се три вида такси:
Нотариална такса- тя се изчислява на основание Тарифата за нотариалните такси върху материалния интерес, като за основа се взема по – високата сума от данъчната оценка и продажната цена. Начислява се и ДДС.
Такса за вписване- Тя възлиза на 0,1 % от материалния интерес и се заплаща към Имотния регистър към Агенция по вписванията
Данък за придобиване на имота- Това е общински данък и той варира между 0,1 и 3 %. За основа се взема по –високата сума от данъчната оценка и продажната цена. Задължение на собственика на имота е да се снабди с удостоверение за данъчна оценка, което се издава от общината по местонахождение на имота.
Важно е да знаете че тези три суми се плащат на нотариуса. Негово задължение е да извърши плащане на нотариалните такси и вписването на нотариалния акт в Агенцията по вписвания.