Съдействие при отпускане на банкови кредити

Съдействие при отпускане на банкови кредити

ВИП Консулт предлага на своите клиенти пълен пакет от услуги във връзка с кандидатстването, подготовката на документи и усвояването на ипотечни банкови кредити.

- Запознаване с условията на банките - лихвени проценти, такси, необходими документи, застраховки, пазарни оценки и др.

- Предоставяне на пълен пакет документи от съответната банкова институция, която клиентът, след проведените консултации, е избрал.
- Съдействие и консултации при попълване на всички документи и внасянето им в банката;
- Юридически услуги в процеса на кандидатстване за кредит- подготовка на предварителни договори, нотариални актове за покупко- продажба и всякакъв вид други правни документи, необходими за реализиране на конкретната сделка;
- Осигураване на всички документи, които съответната банкова инстиуция изисква от кандидатстващия
- Съдействие при подготовката на пазарна оценка на имота;