Допълнителни услуги

Допълнителни услуги

• Отваряне на лични и фирмени сметки

• Съдействие при он-лайн банкиране

• Съдействие при изготвянето на бизнес план

• Консултации относно прилагането на текущото данъчно законодателство