Наследствено Право

Наследствено Право

Завещанието е подходящо средство да се съчетаят общите правила за наследяване по закон и личната воля на наследодателя за съдбата на Вашето имущество. Нашите юристи могат да Ви окажат съдействие при изготвянето и изпълнението на Вашето завещание и да оптимизират данъчните задължения върху имуществото Ви.

• Съставяне на завещание изразяващо Вашата воля за разпределение на имуществото Ви между семейството, приятелите или за благотворителност.

• Разпределението на имуществото според условията на Вашето завещание.

• Консултации относно осъществяване на дарения – ефективен начин за оптимизиране на данъците