Консултации в сферата на франчайзинга

Консултации в сферата на франчайзинга

Франчайзингът в България все повече се утвърждава като печеливша концепция за изграждане на междуфирмени отношения за бърза експанзия на вътрешния и на международния пазар на определени стоки и услуги. В тази връзка ВИП Консулт предлага на своите клиенти посредничество и юридически консултации при покупка, продажба и създаване на франчайз бизнес.

•изготвяне на необходимите правни документи като договор за франчайзинг и документи свързани с управлението на франчайзинговата система;
•Юридическо обслужване по управление на франчайзинга
•Юридическа помощ в създаването на определен вид франчайзинг