Фирмени профили

Фирмени профили

Предлаганите от нас фирмени профили предоставят детайлна информация за икономическите субекти, регистрирани на територията на Република България и включват основна финансова и търговска информация.

Профилът съдържа следните компоненти:
•пълни контактни данни: седалище и адреси на фирмата, телефонни и факс номера, е-мейл, интернет страница
•основна икономическа дейност
•информация за текущия персонал на фирмата
•размер на капитала
•информация за акционери и дялове
•управление и свързани дружества
•финансови данни
•официални и неофициални публикации