хонорари

хонорари

В съответствие с нормативните изисквания в Република България, размера на хонорарите се определя съобразно следните критерии:

- правната и фактическа сложност на всеки отделен случай
- допълнителни проучвания или дейности
- размера на възникналите разходи
- обхвата на всеки отделен случай и разхода на време за разрешаването му

Политиката на кантората в тази област се базира на прозрачност и цялостна информиране на клиента за пълният размер на хонорара от момента, в който той избере да работи с нас.

С много от своите клиенти ВИП Консулт работи на база дългосрочни договори за правно обслужване, чрез които се гарантира приоритетна готовност за предоставяне на правни услуги, при оптимално съотношение между качество и цена на услугата.

Разходите на клиента по отношение на предоставянето на стандартни услуги са фиксирани. В случай, че се изисква влагането на допълнително време и компетентност кантората предоставя на клиента своевременна информация за размера на допълнителните разходи