Договорно Право

Договорно Право

• консултации относно сключване, тълкуване и разясняване клаузите на различни видове договори

• изготвяне на прецизни и издържани предварителни и окончателни договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите - покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог,заем, дарение и др.