покупко - продажба на бизнес

покупко - продажба на бизнес

ПОКУПКА НА БИЗНЕС

• Достъп до голям брой потенциални продавачи
• Анализ на специфичните нужди на клиента и намиране на подходящи оферти
• Проучване и анализиране на пазара и специфичните оферти за продажба на бизнес
• Помощ при финансиране и оценка
• Водене на преговори с продавача
• Запознаване на двете страни с процеса на покупко-продажба
• Подготовка на необходимата документация


ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС

• Подготовка на бизнеса за продажба
• Оценка на бизнеса
• Достъп до голям брой купувачи
• Намиране на сигурен потенциален купувач
• Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия
• Подготовка на необходимата документация
• Осъществяване на гладко протичане на работния процес във фирмата при смяната на собствениците