Новини и събития

25
October

Изготвяне на „дю дилиджънс” при придобиване на земеделска земя

Изготвяне на „дю дилиджънс” при придобиване на земеделска земя

Ние имаме богат опит при извършване на „дю дилиджънс” за инвеститорите при първоначалния етап при инвестиране в земеделски земи. Ние се стремим да изградим рентабилна стратегия, за да постигнем две основни цели: минимизиране на правен, финансов и бизнес риск и да увеличим стойността на инвестицията.
През последната година броят на чуждестранните инвеститори, които се интересуват от закупуване на земеделска земя в България значително се увеличи поради следните причини:
1. Според данни на Евростат за периода 2007-2009 г. цените на земеделските земи в България е на трето място сред най-ниските в ЕС.
1. Няма годишен данък върху обработваемата земя.
2. Цените и търсенето на този вид собственост се очаква да нарасне през следващите няколко години.
3. Собствениците могат да отдават под наем тяхната обработваема земя на местните фермери и получават наем, без да се налага да правят някакви други инвестиции в земя
4. Няма ограничения за препродажба на земеделска земя - няма данък за физически лица, които продават земята, когато те са собственици в продължение на повече от 5 години; юридически лица са задължени да плащат само 10% данък върху печалбата.