Новини и събития

17
October

Изготвяне на „ дю дилиджънс” доклади върху възобновяеми проекти

През последните няколко месеца изготвихме няколко „ дю дилиджънс” доклади по възобновяеми проекти за наши клиенти български и чуждестранни компании. Нашите правни услуги в тази сфера са насочени към предоставянето на независима оценка на всички възможности и рискове, свързани с проекта. Нашата стратегия при изготвяне на „ дю дилиджънс” доклад постига две основни цели: минимизиране на правни, финансови и бизнес рискове и максимализиране на полезността за инвеститора.