Новини и събития

14
October

ЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

При завеждането на дело е от ключово значение какви документи Ви трябват и къде да ги подадете. Ние Ви препоръчваме да се обърнете към адвокат, който ще Ви посочи правилното законово основание за водене на делото, ще Ви информира за необходимите документи, които трябва да бъдат приложени във Вашия конкретен случай и ще Ви съдейства при издаването им. Неправилно заведена искова молба може да Ви коства изхода на делото или в най-добрия случай да предизвика забавяне на съдебния процес. Така например ако не сте адресирали исковата молба до правилния съд, съдът ще прекрати делото и ще го изпрати до правилния съд. Целия този административен процес може да отнеме месеци.

Държавните такси по искови молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права e 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.